Som fylgje av at Austevoll laksepakkeri vart utestengd frå å eksportera fersk laks og aure til Russland i mai, har over ein tredjedel av dei tilsette i Austevoll laksepakkeri vorte permittert i løpet av august. (Arkivfoto: Trond Hagenes)
Som fylgje av at Austevoll laksepakkeri vart utestengd frå å eksportera fersk laks og aure til Russland i mai, har over ein tredjedel av dei tilsette i Austevoll laksepakkeri vorte permittert i løpet av august. (Arkivfoto: Trond Hagenes)

FULLVERSJON: Oppskrifta bak utvikling i distrikta