Rune RR

Frå impuls til 40 år med stabilitet

Electro Automasjon AS, ABB, eller Rolls-Royce Marine Power Electric Systems feirar 40 år sidan Njål Møgster i kjend stil kasta seg over ein ny forretningsidé.

Rune Kolbeinsvik har tråkla gamle stiftingsprotokollar og lønsforhandlingar til jubileumet for tavleindustrien i Kolbeinsvik.