Svein Arne Kalvenes syner eigare "wax-on, wax-off" teknikken dersom voksen ikkje tørkar fort nok.
Svein Arne Kalvenes syner eigare "wax-on, wax-off" teknikken dersom voksen ikkje tørkar fort nok.

Bilvask for skeptikarane

Ein får alle godene med automatvasken, pluss auge- og fingerferdighetene kun eit menneske kan stilla med.

Svein Arne Kalvenes spøkar med at det er den nye sommarjobben, der han står og høgtrykkspylar bil etter bil i den manuelle vaskehallen på Eidsbøen.
Statoil-sjefen har kasta slipset og tredd seg inn i sjøstøvlane for å demonstrera den høgteknologiske vaskehallen der ein kan spyla bilen på gamlemåten.

– Men i motsetnad til høgtrykkspylaren du har heime, har me varmt vatn, såpe, avfettingsmiddel og varmvoks i anlegget her. Og ikkje er han redd for at han går seg sjølv i næringa med ny vaskehall ved sidan av den knapt eitt år gamle automatiske vaskehallen. For enkelte føretrekk manuell vask, enten om det er på pris, presisjon eller skepsisen frå bil-høggarmaskinene på tidleg nittital som heng att. Den automatiske hallen er heilt trygg for ømfintleg lakk forsikrar Kalvenes og syner til sensorane som stoggar programmet i det noko kjem utanfor vaskesona, og til kostane som er lagd av ein form for mjuk skumgummi og ikkje bildekkgummien som var tilfellet før.

Frå pølser til bil

– Litt såpe igjen der ser eg, kjem det frå ein ektemann som har teke på seg å inspisera vasken på bilen til kona. Kalvenes vender seg mot kameraet og meddelar at det her slår hamburgersteiking når som helst, før han trekk av på spylaren. I manuellvasken kan ein vaske bilar opp til tre og ein halv meter høgd, men kanskje meir relevant i Austevoll kan ein vakse syklar og andre ting som ikkje eignar seg i automatikken. Nett slik Hushovd gjer i Grimstad påpeikar Kalvenes. Og det er bensinstasjonane som investerar og satsar på vedlikehald av bil som overlever har mannen i støvlane observert.
– Eit slik vaskeanlegg kostar mykje pengar, og er utdatert etter ein seks-årstid. Men då leaser vi eit nytt eit, for etter at bruane kom i Austevoll har me eit stort kundegrunnlag på bilvasken. Han stipulerar at ein vaskehall i Bergen kan gjerne ha 12 000 vask i løpet av eit år, og Statoil på Eidsbøen skal klara 5 000 i alle høve. Han har òg observert at det er ein pågåande konkurranse blant ungdomen på å vaske bilen reinast mogleg på kortast mogleg tid, så det kan fort verta endå fleire.
– Dei ulike verkstadane i Austevoll har òg meldt om bedre arbeidsdagar, då kampen mot fastrusta boltar etter vegsaltet er kraftig redusert. Og for dei som draumer om lettkledte glamourmodellar og bilvask i sola, eller for dei som er glamourmodellar, har ikkje Svein Arne kutta utvalet av heimeprodukt til fordel for maskinene.

Svein Arne Kalvenes syner eigaren "wax-on, wax-off" teknikken dersom voksen ikkje tørkar fort nok.