Det går så det susar for Austevoll kraftlag, her representert ved Per Espen Vik. Verksemda betalar no ut 1,2 millionar kroner i kjøpsrabatt.
Det går så det susar for Austevoll kraftlag, her representert ved Per Espen Vik. Verksemda betalar no ut 1,2 millionar kroner i kjøpsrabatt.

FULLVERSJON: Kraftlaget med kjøpsrabatt