Storebø skule er verken stor nok eller har bygningsmessig kvalitet nok til å vera hovudskule for nordre delen av kommunen. Difor må det byggjast nytt, meiner mange politikarar.
Storebø skule er verken stor nok eller har bygningsmessig kvalitet nok til å vera hovudskule for nordre delen av kommunen. Difor må det byggjast nytt, meiner mange politikarar.

Fullversjon: Reknar på storskule