Typisk dag på jobben for Amund, er kanskje eksotisk for dei fleste. Bli med i ein Microsoft-tilsett sin kvardag.
Typisk dag på jobben for Amund, er kanskje eksotisk for dei fleste. Bli med i ein Microsoft-tilsett sin kvardag.

Frå sjø til sky