ReinhaldASV

Austevoll ASV: Stadig fleire strengar å spela på

Austevoll Arbeidssam- virke veks seg større. Med det aukar òg tenes- tetilbodet deira, samstun- des som kvaliteten på tenestene aukar jamt. Det siste har dei jamvel EU- godkjenning på.

ASV profesjonaliserer drifta innanfor reinhald, driv seriøs kvalitetskontroll og aukar omsetnaden i eit stort tempo. – Det er slett ikkje berre å skubba ein mopp med grønsåpe framfor seg lenger. Reinhald er eit skikkeleg fagfelt, slår Johnny Haugland (til venstre) fast.