Nyheter

Kritisk skadd etter dykkeulukke nær Sandtorv

Ein britisk dykkar er frakta til sjukehus i ettermiddag tysdag etter ei ulukke ved arbeid ved oppdrettsanlegget ved Flatøyflu nord-aust i Austevoll. Anlegget vert eigd av Lerøy Vest, men dykkaren arbeidde for eit innleigd firma. Noko skal ha gått gale med lufttilførselen og dykkaren vart teken opp i båten han dykka frå. Reserveluftflaska skal heller […]

Kritisk skadd etter dykkeulukke nær Sandtorv

Ein britisk dykkar er frakta til sjukehus i ettermiddag tysdag etter ei ulukke ved arbeid ved oppdrettsanlegget ved Flatøyflu nord-aust i Austevoll. Anlegget vert eigd av Lerøy Vest, men dykkaren arbeidde for eit innleigd firma. Noko skal ha gått gale med lufttilførselen og dykkaren vart teken opp i båten han dykka frå. Reserveluftflaska skal heller […]