Nils Tore Melingen mottek kommunens gründerpris av ordførar Helge André Njåstad. I bakgrunnen Anita Melingen og Henrik Melingen.
Nils Tore Melingen mottek kommunens gründerpris av ordførar Helge André Njåstad. I bakgrunnen Anita Melingen og Henrik Melingen.

Gründerprisen til Bio Feeder AS