Sjukepleiarane i heimetenestene held kontrollen på mellom 10 000 - 11 000 piller kvar veke. Avvik kan ikkje førekoma. Mariann Birkeland, Kjersti Blix og Astrid Børnes er sterkt uroa over at politikarane ikkje ser farane ved å konkurranseutsetta tenestene.
Sjukepleiarane i heimetenestene held kontrollen på mellom 10 000 - 11 000 piller kvar veke. Avvik kan ikkje førekoma. Mariann Birkeland, Kjersti Blix og Astrid Børnes er sterkt uroa over at politikarane ikkje ser farane ved å konkurranseutsetta tenestene.

FULLVERSJON: Heimesjukepleia fryktar konsekvensar av konkurranseutsetting