Bio Feeder-fartøy i ferd med å byrja lossing av fiskefôr til oppdrettsanlegg. Foto: BioFeeder.
Bio Feeder-fartøy i ferd med å byrja lossing av fiskefôr til oppdrettsanlegg. Foto: BioFeeder.

500% auke i lossetempo

Bio Feeder-fartøy i ferd med å byrja lossing av fiskefôr til oppdrettsanlegg. Foto: BioFeeder.

I ei nyoppussa løe på Hundvåkøy sit Bio Feeder AS og ser fruktene av sin nyutvikla teknologi. Tre båtar, strippa ned til metallet og bygd opp att til ein kostnad på 70 millionar pr. båt har synt seg god investering så langt.