Bio Feeder-fartøy i ferd med å byrja lossing av fiskefôr til oppdrettsanlegg. Foto: BioFeeder.
Bio Feeder-fartøy i ferd med å byrja lossing av fiskefôr til oppdrettsanlegg. Foto: BioFeeder.

500% auke i lossetempo