Nyheter

Byggefirma i hus

No er kontorbygget ved bruvegen til Storholmen endeleg ferdig, noko som for Austevoll bygg betyr slutt på heimekontor og overfylte garasjar.

Byggefirma i hus

No er kontorbygget ved bruvegen til Storholmen endeleg ferdig, noko som for Austevoll bygg betyr slutt på heimekontor og overfylte garasjar.

Pussar opp kyrkjene

Rotne inngangar, brannfarlege omnar og vegger det veks greiner ut frå. Det er på høg tid med oppussing av kyrkjene i kommunen. No er dei 3,3 millionane til vedlikehald som staten har løyvd gjennom kommunen på plass.

Pussar opp kyrkjene

Rotne inngangar, brannfarlege omnar og vegger det veks greiner ut frå. Det er på høg tid med oppussing av kyrkjene i kommunen. No er dei 3,3 millionane til vedlikehald som staten har løyvd gjennom kommunen på plass.

Desertør eller kunstnar

Mor slutten av fyrste verdskrig dukka det opp ein kar på Stolmen som laud namnet Erik. Kven han var veit vi ikkje, heller ikkje kor han vart av, men han etterlot seg ei mengd maleri av skuter og skip. Marsteinen har samla inn eit utval som er å sjå på trykk i dagens utgåve. Veit […]

Desertør eller kunstnar

Mor slutten av fyrste verdskrig dukka det opp ein kar på Stolmen som laud namnet Erik. Kven han var veit vi ikkje, heller ikkje kor han vart av, men han etterlot seg ei mengd maleri av skuter og skip. Marsteinen har samla inn eit utval som er å sjå på trykk i dagens utgåve. Veit […]

Eit liv i mat

I ein alder av 14 byrja Betsy Vinnes si karriere som profesjonell hushjelp, og i  dag kan du lesa fyrste avsnitt i det fargrike livet hennar. Oppveksten under krigen, dei fyrste åra som hushjelp og eventyret om trollet i Eksingedalen, samt ei lita oppskrift på Betsy sin favorittmiddag som barn mellom anna er å finne […]

Eit liv i mat

I ein alder av 14 byrja Betsy Vinnes si karriere som profesjonell hushjelp, og i  dag kan du lesa fyrste avsnitt i det fargrike livet hennar. Oppveksten under krigen, dei fyrste åra som hushjelp og eventyret om trollet i Eksingedalen, samt ei lita oppskrift på Betsy sin favorittmiddag som barn mellom anna er å finne […]

Speltest: Final Fantasy XIII 2

Testpanelet til Marsteinen har bryna seg på det uhyre kompiserte spelet Square Enix slapp i førre veka, og møtte ei tøff utfordring. Les alt om kampsystem, feberfantasihistorier og enorme animasjonar i papirutgåva i dag.

Speltest: Final Fantasy XIII 2

Testpanelet til Marsteinen har bryna seg på det uhyre kompiserte spelet Square Enix slapp i førre veka, og møtte ei tøff utfordring. Les alt om kampsystem, feberfantasihistorier og enorme animasjonar i papirutgåva i dag.

Lei oppvarmingssmekk i Haugesund

Austevoll IK gjekk på eit nytt stortap mot Vard Haugesund i treningskampen laurdag ettermiddag, denne gongen stoppa haugesundarane på 6-0. Det Austevoll IK som kom best i gang i kampen. Dei pressa Vard Haugesund høgt oppe på banen, og lukkast bra med det. Dei hadde god kontroll på motstandarane sine det første kvarteret. Dei hadde […]

Lei oppvarmingssmekk i Haugesund

Austevoll IK gjekk på eit nytt stortap mot Vard Haugesund i treningskampen laurdag ettermiddag, denne gongen stoppa haugesundarane på 6-0. Det Austevoll IK som kom best i gang i kampen. Dei pressa Vard Haugesund høgt oppe på banen, og lukkast bra med det. Dei hadde god kontroll på motstandarane sine det første kvarteret. Dei hadde […]

Østerbris byggjer nytt

Reiarlaget Østerbris AS sel «Austerfjord» med delar av kvotane. Dermed gjer Olav H Østervold alvor om ambisjonen sin om nybygg, der Wärtsilä leverer designen. Verft er enno ikkje bestemt. Samstundes som ein ringnótbåt vert seld med 107 basistonn til Majala-reiarlaget i Finnmark, er Østerbris-reiarlaget i innspurten med å tinga nybygg. Skipskonsulent er Wärtsilä, og verft […]

Østerbris byggjer nytt

Reiarlaget Østerbris AS sel «Austerfjord» med delar av kvotane. Dermed gjer Olav H Østervold alvor om ambisjonen sin om nybygg, der Wärtsilä leverer designen. Verft er enno ikkje bestemt. Samstundes som ein ringnótbåt vert seld med 107 basistonn til Majala-reiarlaget i Finnmark, er Østerbris-reiarlaget i innspurten med å tinga nybygg. Skipskonsulent er Wärtsilä, og verft […]

Ammoniakutslepp ved Austevoll fiskeindustri

Det vart like før klokka 11 meldt om ammoniakutslepp ved Austevoll fiskeindustri. Bygningen vart evakuert og blir  gjenomsøkt av røykdykkarar som var på veg med «Rygervakt». Politi, brannvesen og ambulanse er på staden. – Alle er i fylgje brannvesenet evakuerte, men det skal vera mengder med flytande ammoniak inne i bygningen. Frå utsida ser me […]

Ammoniakutslepp ved Austevoll fiskeindustri

Det vart like før klokka 11 meldt om ammoniakutslepp ved Austevoll fiskeindustri. Bygningen vart evakuert og blir  gjenomsøkt av røykdykkarar som var på veg med «Rygervakt». Politi, brannvesen og ambulanse er på staden. – Alle er i fylgje brannvesenet evakuerte, men det skal vera mengder med flytande ammoniak inne i bygningen. Frå utsida ser me […]

Stabilt opplag for Marsteinen

Lokalavisa Marsteinen fekk eit godkjent opplagstal for 2011 på 2 368 aviser i 2011. Det er ein heil marginal auke, med berre tre aviser frå 2010, tilsvarande 0,1 prosent.

Stabilt opplag for Marsteinen

Lokalavisa Marsteinen fekk eit godkjent opplagstal for 2011 på 2 368 aviser i 2011. Det er ein heil marginal auke, med berre tre aviser frå 2010, tilsvarande 0,1 prosent.

Stramar inn mot ulovlege bygg

Etter fokus på ulovlege tiltak og fleire brot på plan- og bygningslova går kommunen inn for nye rutinar for sakshandsaming og strengare tilsyn med bygga.

Stramar inn mot ulovlege bygg

Etter fokus på ulovlege tiltak og fleire brot på plan- og bygningslova går kommunen inn for nye rutinar for sakshandsaming og strengare tilsyn med bygga.

Gnistrande kjærleik på øya

I forbindelse med alle hjerters dag på tysdag var Marsteinen i sitt romantiske hjørne og tok turen heim til Alvhild og Terje Jarnes som har vore gift i snart femti år.

Gnistrande kjærleik på øya

I forbindelse med alle hjerters dag på tysdag var Marsteinen i sitt romantiske hjørne og tok turen heim til Alvhild og Terje Jarnes som har vore gift i snart femti år.

Politikk avgjer vegsikring

Vegen kring ulukkesstaden der ein 18-åring omkom for to veker sidan har manglar, slår inspektørar frå Statens vegvesen fast. Likevel er det opp til politikarane i fylkeskommunen om problemet vert løyst.

Politikk avgjer vegsikring

Vegen kring ulukkesstaden der ein 18-åring omkom for to veker sidan har manglar, slår inspektørar frå Statens vegvesen fast. Likevel er det opp til politikarane i fylkeskommunen om problemet vert løyst.

Ute av ROBEK

Austevoll kommune er komen seg ut av syndelista ROBEK etter at sluttrekneskapen for 2011 gjev totalt 15,9 millionar kroner å betala ned resten av underskotet frå 1999-2004 med.

Ute av ROBEK

Austevoll kommune er komen seg ut av syndelista ROBEK etter at sluttrekneskapen for 2011 gjev totalt 15,9 millionar kroner å betala ned resten av underskotet frå 1999-2004 med.

Massiv motstand

Heile 64 prosent av innbyggjarane i Austevoll kommune er i mot konkurranseutsetting av pleie- og omsorgsektoren innan årsskiftet, medan berre 22 prosent er for tiltaket, går det fram av Marsteinen/Norfakta si meiningsmåling.

Massiv motstand

Heile 64 prosent av innbyggjarane i Austevoll kommune er i mot konkurranseutsetting av pleie- og omsorgsektoren innan årsskiftet, medan berre 22 prosent er for tiltaket, går det fram av Marsteinen/Norfakta si meiningsmåling.