Kjølvassfara etter snøggbåten til og frå Bergen, vil etter alt å dømma verta å fina i Austevoll òg etter at dagens ambodskontrakt går ut.
Kjølvassfara etter snøggbåten til og frå Bergen, vil etter alt å dømma verta å fina i Austevoll òg etter at dagens ambodskontrakt går ut.

Snøggbåten redda?