Slepebil med slep og topplast gjekk over autovernet.
Slepebil med slep og topplast gjekk over autovernet.

Kollisjon på Huftarøy