Ingelinn Hausberg stod for scenetekke de luxe, og bandet ho har saman med Kenneth hausberg og Jakob Hauge gjekk fortent vidare til fylkesmønstringa.
Ingelinn Hausberg stod for scenetekke de luxe, og bandet ho har saman med Kenneth hausberg og Jakob Hauge gjekk fortent vidare til fylkesmønstringa.

Fantastisk flott