Både vaksne og ungdom samla seg i Austevollshallen på yrkesmesse.
Både vaksne og ungdom samla seg i Austevollshallen på yrkesmesse.

Austevoll er god på etablerte yrke