Nyheter

Austevoll er god på etablerte yrke

Me tok turen til yrkesmessa på Eidsbøen for å finna ut om me går gode tider i møte her i Austevoll. Forbausande mange av ungdomen er klar i talen og vil attende til Austevoll. Ikkje alle vil verte fiskarar heller, men utsiktene for å få relevant arbeid er ikkje like høge for alle. Les papirutgåva […]

Austevoll er god på etablerte yrke

Me tok turen til yrkesmessa på Eidsbøen for å finna ut om me går gode tider i møte her i Austevoll. Forbausande mange av ungdomen er klar i talen og vil attende til Austevoll. Ikkje alle vil verte fiskarar heller, men utsiktene for å få relevant arbeid er ikkje like høge for alle. Les papirutgåva […]

Kolliderte med ferjekaien

Snøggbåten «Maan Dolphin» gjekk i dag på ferjekaien på Hufthamar. Snøggbåten fekk mindre skadar på baugpartiet, og passasjerane vart overførte til «Tedno» som frakta dei til Flesland og Bergen. Det var ingen personskadar som eit resultat av samanstøyttet.

Kolliderte med ferjekaien

Snøggbåten «Maan Dolphin» gjekk i dag på ferjekaien på Hufthamar. Snøggbåten fekk mindre skadar på baugpartiet, og passasjerane vart overførte til «Tedno» som frakta dei til Flesland og Bergen. Det var ingen personskadar som eit resultat av samanstøyttet.

Snøggbåten redda?

Tilbodet til reisande med snøggbåt frå Sunnhordland/Austevoll til og frå Bergen ser ut til å verta berga av politikarane. På SMS frå samferdselsutvalet sin leiar, Gustav Bahus (Frp), får Marsteinen melding om at medlemmane i utvalet truleg samrøystes kjem til å stemma for å oppretthalda dagns rutetilbod. Saka skal deretter opp i fylkesutvalet, som er […]

Snøggbåten redda?

Tilbodet til reisande med snøggbåt frå Sunnhordland/Austevoll til og frå Bergen ser ut til å verta berga av politikarane. På SMS frå samferdselsutvalet sin leiar, Gustav Bahus (Frp), får Marsteinen melding om at medlemmane i utvalet truleg samrøystes kjem til å stemma for å oppretthalda dagns rutetilbod. Saka skal deretter opp i fylkesutvalet, som er […]