Silje Sjursen, Sissel Fagerbakke, Marlinn Sæle, Siren Økland og Elin Haugland er damene bak dei nye verksemdene i Sentrumsbygg.
Silje Sjursen, Sissel Fagerbakke, Marlinn Sæle, Siren Økland og Elin Haugland er damene bak dei nye verksemdene i Sentrumsbygg.

Liv på senteret

Silje Sjursen, Sissel Fagerbakke, Marlinn Sæle, Siren Økland og Elin Haugland er damene bak dei nye verksemdene i Sentrumsbygg.

Helse og velvære vil prega andre høgda i Sentrumsbygg framover. I morgon opnar fire nye verksemder i etasjen.