Silje Sjursen, Sissel Fagerbakke, Marlinn Sæle, Siren Økland og Elin Haugland er damene bak dei nye verksemdene i Sentrumsbygg.
Silje Sjursen, Sissel Fagerbakke, Marlinn Sæle, Siren Økland og Elin Haugland er damene bak dei nye verksemdene i Sentrumsbygg.

Liv på senteret