Framstegspartiet og Senterpartiet allierte om budsjettet