Nyheter

TEIKNEKONKURRANSE

For deg som går mellom fyrste- og sjuandeklasse. Korleis ser din draumeskule ut? Politikarane i Austevoll diskuterer utvidingar og til og med nybygg av skular i kommunen. Marsteinen lurer på korleis din skuledraum ser ut.Format er maksimalt A3. Av dei som kjem på trykk, trekkjer me ut ein vinnar som får ein iPod touch 32GB […]

TEIKNEKONKURRANSE

For deg som går mellom fyrste- og sjuandeklasse. Korleis ser din draumeskule ut? Politikarane i Austevoll diskuterer utvidingar og til og med nybygg av skular i kommunen. Marsteinen lurer på korleis din skuledraum ser ut.Format er maksimalt A3. Av dei som kjem på trykk, trekkjer me ut ein vinnar som får ein iPod touch 32GB […]

Fullversjon: Storebø ser til sjøen

Idéskissene til Prestaneset er klare. 60 bueiningar, 2 500 kvadratmeter til næring, parkering i fjellhall og arkitektur som blandar tradisjon og nytenking er det investorane og kommunen vil ha attendemeldingar på. Med inspirasjon henta frå mellom anna naustmiljøet i Kvalvågen, har Tippetue arkitekter utforma ei idéskisse til korleis Storebø kan få ein pulserande sjøfront. Bak […]

Fullversjon: Storebø ser til sjøen

Idéskissene til Prestaneset er klare. 60 bueiningar, 2 500 kvadratmeter til næring, parkering i fjellhall og arkitektur som blandar tradisjon og nytenking er det investorane og kommunen vil ha attendemeldingar på. Med inspirasjon henta frå mellom anna naustmiljøet i Kvalvågen, har Tippetue arkitekter utforma ei idéskisse til korleis Storebø kan få ein pulserande sjøfront. Bak […]

Kabelen er skøytt saman

Austevoll kraftlag meldte i går kveld at dei har skøytt saman kabelen som i går vart heva frå Skoltafjorden utanfor Sætrevika på Stolmen.

Kabelen er skøytt saman

Austevoll kraftlag meldte i går kveld at dei har skøytt saman kabelen som i går vart heva frå Skoltafjorden utanfor Sætrevika på Stolmen.

Inga tru på konkurranseutsetting

Det er ikkje mogleg å spara pengar utan at kvaliteten til brukarane vert redusert eller ein skjærer ned på løn og pensjon, meiner lokale tillittsvalde i norsk sjukepleiarforbund, NFS og andre organisasjonar.

Inga tru på konkurranseutsetting

Det er ikkje mogleg å spara pengar utan at kvaliteten til brukarane vert redusert eller ein skjærer ned på løn og pensjon, meiner lokale tillittsvalde i norsk sjukepleiarforbund, NFS og andre organisasjonar.

Tradisjonsrikt på tunet

Koselegare arena for juleverkstad og eventyrstund, er vanskeleg å finna. Men råteskadar vitnar om at heller ikkje Hufthamartunet varar evig.

Tradisjonsrikt på tunet

Koselegare arena for juleverkstad og eventyrstund, er vanskeleg å finna. Men råteskadar vitnar om at heller ikkje Hufthamartunet varar evig.

Systematikar heilt ut i fingerspissane

Det er masse Hanne Haugland (20) vil rekka, ikkje berre mållinja. Men Hanne har kontroll, det har ho alltid. Ein meir fatta og målbevisst 20-åring skal ein leite lenge etter.

Systematikar heilt ut i fingerspissane

Det er masse Hanne Haugland (20) vil rekka, ikkje berre mållinja. Men Hanne har kontroll, det har ho alltid. Ein meir fatta og målbevisst 20-åring skal ein leite lenge etter.

Kraftig konsert

Endeleg kunne Åse Solbakken by på alt mellom høg sopran til djup bass då songkoret Havfruene og Austevoll mannskor i Storekalsøy kyrkje opna rekkja av julekonsertar.

Kraftig konsert

Endeleg kunne Åse Solbakken by på alt mellom høg sopran til djup bass då songkoret Havfruene og Austevoll mannskor i Storekalsøy kyrkje opna rekkja av julekonsertar.