skule_cover03

Ny skulestruktur?


No er tida moden for å diskutera eventuell samanslåing av barneskulane på Trolandshamar (biletet), i Kolbeinsvik og på Storebø, meiner leiaren i undervisning- og skuleutvalet Renathe Møgster Klepsvik (Frp).