Ordførar Helge André Njåstad var ikkje snauare enn at han klatra til topps på eitt av husa under gårsdagens kranselag på Møkster. Foto: Mona Mørk.
Ordførar Helge André Njåstad var ikkje snauare enn at han klatra til topps på eitt av husa under gårsdagens kranselag på Møkster. Foto: Mona Mørk.

Kranselag for Møkster-husa