Tor Østervold (til høgre) og Kåre Ludvigsen vart begge utnemnde til æresmedlemmar i Norges fiskarlag i helga.

Tor æresmedlem i fiskarlaget

Tor Østervold (til høgre) og Kåre Ludvigsen vart begge utnemnde til æresmedlemmar i Norges fiskarlag i helga.Fiskeribauta Tor Østervold vart i helga utnemnd til æresmedlem i Norges fiskarlag. Austevollingen var ein av arkitektane bak samlinga til eitt pelagisk salslag, noko han òg fekk Kongens fortenstmedalje i gull for attende i 2009. Kåre Ludvigsen frå Troms fekk samstundes den same æra som den tidlegare fiskebåtreiaren frå Austevollshella.