Havaristen vert slept bort frå farefulle skjer og boar. Foto: Daniel Stenevik/MS "Knester"
Havaristen vert slept bort frå farefulle skjer og boar. Foto: Daniel Stenevik/MS "Knester"

Redda skip frå forlis