"Manon" er ferdig med dei kvoteavgrensa fiskeria for i år. Skipper Rolf Vik vonar no på at hestmakrellen skal føre toppåret endå høgare.
"Manon" er ferdig med dei kvoteavgrensa fiskeria for i år. Skipper Rolf Vik vonar no på at hestmakrellen skal føre toppåret endå høgare.

Gullkanta fiskeriår