Anette Horne Tøkje og Målfrid Bjånesøy synest ikkje noko om at arbeidsplassen deira vert nedlagd.
Anette Horne Tøkje og Målfrid Bjånesøy synest ikkje noko om at arbeidsplassen deira vert nedlagd.

Fullversjon: Skattekontoret stengjer