Asbjørg Solberg, Bjarne Mehammer og Kirsten Taranger har stilt ni spørsmål til ordførarkandidatane våre.
Asbjørg Solberg, Bjarne Mehammer og Kirsten Taranger har stilt ni spørsmål til ordførarkandidatane våre.

Valet gjennom pensjonist-augo

Asbjørg Solberg, Bjarne Mehammer og Kirsten Taranger har stilt ni spørsmål til ordførarkandidatane våre.

Kva vil politikarane gjera for å få to aktivitørar ved Austevoll po-senter? Og kva vil dei gjera med gebyret på 90 kroner det kostar å bestilla medisinar over telefon?
Tre pensjonistar i Austevoll har spurt dei seks ordførarkandidatane ut om saker som engasjerer der eldre garde. Les alle svara i vekas Marsteinen.