Asbjørg Solberg, Bjarne Mehammer og Kirsten Taranger har stilt ni spørsmål til ordførarkandidatane våre.
Asbjørg Solberg, Bjarne Mehammer og Kirsten Taranger har stilt ni spørsmål til ordførarkandidatane våre.

Valet gjennom pensjonist-augo