Seks tonn vert løfta på plass.
Seks tonn vert løfta på plass.

Tunge løft i Bekkjarvik