Tormund og Maria Fagerbakke er veteranar på ekteskapsfronten.
Tormund og Maria Fagerbakke er veteranar på ekteskapsfronten.

Livslang kjærleik

Tormund og Maria Fagerbakke er veteranar på ekteskapsfronten.

Til saman er dei 188 år, og er truleg det samanlagt eldste ekteparet i Austevoll. Daglege diskusjonar held framleis liv forholdet til krondiamantane Tormund og Maria Fagerbakke. Les Marsteinens møte med dei i avisa – på papir eller PDF.