Entreprenør Paul Vassnes har oppdraget med å leggja ned den nye hovudtilførselsleidninga frå Matvikvatnet.
Entreprenør Paul Vassnes har oppdraget med å leggja ned den nye hovudtilførselsleidninga frå Matvikvatnet.

Framleis dårleg vatn