Det er ikkje noko prisstigning på vatn frå Austevoll vatn og avløp i 2015.
Det er ikkje noko prisstigning på vatn frå Austevoll vatn og avløp i 2015.

AVA: Kan setta ned prisen