Kalvik

Trist, glad og ekskluderande

Han heiv ut ein småbarnsfamilie, song om barndom og Livets lyse side. Finn Kalvig leverte både stjernenykker og god musikk i Drengastovo.