Røsslyngheiene på kysten har vore brukte av menneska i fleire tusen år. No er landskapstypen sterkt truga.
Røsslyngheiene på kysten har vore brukte av menneska i fleire tusen år. No er landskapstypen sterkt truga.

Ny verneplan for kystlynghei