9aaring

Niåring vart ikkje teken seriøst


Han hadde store hevingar og kunne knapt pusta. Niåringen vart seinare lagt inn på sjukehus med lammingar i andletet. Det tok fire legebesøk og skifte av lege for å bli teken alvorleg.