Grunnstein

Navarsete rosa Møkster


Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete byrja valkampen med å dela ut millionar og skryt på Møkster. Der vart det òg grunnsteinsnedlegging for Møkster Bu sitt nye prosjekt.