veljarar02

Kven vinn dei unge?

Valkampen er i full gang, men kven har grepet om dei yngste veljarane og møter dei på deira eigen arena. Fpr fyrstegongsveljarane Regine Johannesen, Cecilie H. Andersen, Mikael Riple Haukebø og Mikal Jarnes er mellom anna kollektivtilbodet avgjerande viktig.

Dette er ei av sakene du kan leasa i fullversjon på nett eller i PDF i dag.