beate01

Bloggaren Beate


Ho er up to date, men meiner enkelte gjenstandar ikkje bør bukka under for digitaliseringa. Bøker, til dømes.
Bli betre kjend med Beate Bjånesø Taranger (26) i vekas sommarprat.