Kring 800 menneske hadde samla seg for å markera støtte til offera for terroråtaka på Utøya og i Oslo.
Kring 800 menneske hadde samla seg for å markera støtte til offera for terroråtaka på Utøya og i Oslo.

Stormarkering til mine og støtte