Vestviking_loddoOED

Langsame timar på lodda


Med isfjell i horisonten, skodde og tidvis sommarsol er årets fiskeri etter lodde ved Grønland blitt ei langsam oppleving.