Stortingets visepresident Øyvind Korsberg (til venstre) vert vist kring i Bekkjarvik av Inge Halstensen. Korsberg likte det han såg.
Stortingets visepresident Øyvind Korsberg (til venstre) vert vist kring i Bekkjarvik av Inge Halstensen. Korsberg likte det han såg.

– Kystkultur på rette måten