christian

Kraftlagmillionar: Mobiliserte for fleirbrukshallen

Selbjørnsfolket, med Christian Halstensen og Morten Fagerbakke i brodden, hadde mobilsert for å sikra seg 1,5 millionar kroner frå Austevoll kraftlag sitt overskot i fjor. Sjølv om dei møtte noko motstand frå einskilde i salen, fekk prosjektet ros og støtte av mellom andre Knut K. Kalvenes. Ved voteringa fekk fleirbruksentusiastane 37 av stemmene, mot motstandarane sine 12.

Les meir om den eldfulle debatten i Marsteinen neste veke.