Kåre er på veg for å ta imot ”Tedno”. Ved inngangen til butikken står Bernt Ivar Berntsen.
Kåre er på veg for å ta imot ”Tedno”. Ved inngangen til butikken står Bernt Ivar Berntsen.

Lykke på Litlekalsøy