Instruktør Cecilie Haugsbakk og Stian Jørgensen gjev kvarandre fem etter ein vellukka tur i veggen.
Instruktør Cecilie Haugsbakk og Stian Jørgensen gjev kvarandre fem etter ein vellukka tur i veggen.

Klart kan dei klatra