RenateMogsterKlepsvik

Til kamp mot monstermasta

Telenormasta på Storebø blir nok ein gong gjenstand for diskusjon. Tysdag løftar lokalpolitikarane fram saka, med Framstegspartiets Renate M. Klepsvik i brodden.