Klinkis og uskodde kjøretøy skapte kaos på vegen ned til ferjekaien på Austevollshella
Klinkis og uskodde kjøretøy skapte kaos på vegen ned til ferjekaien på Austevollshella

Omkjøring til ferja