Konsert

«De lystige seniorer»
Austevoll vidaregåande skule
søndag, 20.mars, kl. 17.00
dir.Helge Riise