KarlJohan

Karl Johan fekk kulturprisen for andre gang