Fjorden Baby! vert å finna på Havfest i juni. (Pressefoto)
Fjorden Baby! vert å finna på Havfest i juni. (Pressefoto)

Havfest, baby!