”H. Østervold” med eit kast frå den siste veka. I går var det berre eitt kast som var utført då lokalavisa gjekk i trykken. Foto: Olav Endre Drønen.
”H. Østervold” med eit kast frå den siste veka. I går var det berre eitt kast som var utført då lokalavisa gjekk i trykken. Foto: Olav Endre Drønen.

Gode fiskeprisar

Så langt i år har ringnot fått veldig bra prisar for fangstane sine av NVG sild, lodde og kolmule. Dei siste fangstane av kolmule har vorte seld til tett oppunder fem kroner.